Chat with us, powered by LiveChat
087-519-6268 , 02-088-3594 [email protected]
Select Page
โอกาสหางานที่ออสเตรเลีย หลังจากเปิดประเทศ EP.1

โอกาสหางานที่ออสเตรเลีย หลังจากเปิดประเทศ EP.1

At Amazon Australia the biggest Warehouse and Head Office located in Sydney & Melbourne อัตราจ้างการสูง รายได้ดี ถ้าภาษาอังกฤษของคุณดี มีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้และตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน นรต่างชาติถือวีซ่านรสามารถทำงานได้ Part time และ...
เรียนภาษาอังกฤษ + short course เพิ่มทักษะในการหางานในสาขา Hospitality ที่ออสเตรเลีย

เรียนภาษาอังกฤษ + short course เพิ่มทักษะในการหางานในสาขา Hospitality ที่ออสเตรเลีย

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงด้าน Hospitality ติดอันดับต้นๆของโลก ทำให้มีความต้องการเเรงงานจากนรต่างชาติมากขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Discover English School ที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการหางานของนรต่างชาติ...