ประเทศแคนาดา

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศแคนาดา

ชื่อประเทศเป็นทางการของแคนาดาคือ Canada อ่านออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันว่า “แคนาดา” คนแคนาดาเรียกชื่อประเทศตนเองว่า “แคนาดา” เป็นการเรียกตามรากศัพท์ของื่อเดิมที่มาจากคำว่า ka-na-da ซึ่งเป็นภาษา Iroquois (ภาษาถิ่นของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง 6 เผ่าที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ) คำนี้แปลว่า ชุมชน หรือหมู่บ้าน แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากที่สหภาพโซเวียตซึ่งเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกล่มสลายไปแล้ว อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก โดยพื้นที่กว่า 90% ของพรมแดนทางตอนใต้ของแคนาดามีอาณาเขตติดกับสหรัฐอเมริกา

ภูมิศาสตร์ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา มีพื้นที่ประเทศ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 32,507,874 คน ประเทศแคนาดาประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ แคนาดาเคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1867 สัญลักษณ์ของ “แคนาดา” ที่รู้จักกันก็คือ น้ำตกไนแอการา กับใบเมเปิล ซึ่งแคนาดานำเอาใบเมเปิลสีแดงมาเป็นส่วนสำคัญของธงชาติ มีเมืองหลวงคือกรุงออตตาวา (Ottawa) อยู่ในรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส มีภาษาถิ่นมากถึง 53 ภาษา ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายคาทอลิก และโปรเตสแตนท์ นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญแคนาดาให้เสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนา ภูมิประเทศตามสภาพภูมิศาสตร์ แคนาดาแบ่งเป็น 7 ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีภูมิทัศน์และลักษณะพื้นที่ต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

 • ภูมิภาคที่ 1 ทางทิศตะวันออกไกลสุด มีพื้นที่ครอบคลุมเขตเทือกเขาอัปปาเลเซียน (Appalachian Region) รวมทั้งนิวฟันด์แลนด์ (Newfoundland) เกาะปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ด (Prince Edward Island) นิวบรันสวิก (New Brunswick) โนวาสโกเชีย (Nova Scotia) และส่วนหนึ่งของควิเบก หรือเคเบก (Québec)
 • ภูมิภาคที่ 2 เขตทะเลสาบเซนต์ลอเรนซ์กับเกรทเลกส์ (St. Lawrence Great Lakes Lowland) เป็นพื้นที่ระหว่างควิเบกซิตี้ (Québec City) กับวินด์เซอร์ (Windsor) และออนแทรีโอ (Ontario) เป็นบริเวณที่ตั้งเมืองใหญ่กับเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ ประชากรกว่าครึ่งของแคนาดาอาศัยอยู่ในเขตนี้
 • ภูมิภาคที่ 3 ภูมิภาคตอนกลาง เป็นเขตอ่าวฮัตสันและอาร์กติกโลว์แลนด์ (Hudson Bay and Arctic Lowlands) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำและทะเลสาบ มีคนอาศัยอยู่น้อย ยกเว้นบางเมืองในรัฐแมนิโทบา
 • ภูมิภาคที่ 4 ภูมิภาคทางเหนือ ครอบคลุมรัฐแมนิโทบา รัฐออนแทริโอและรัฐควิเบก มีพื้นที่ทางตะวันออกจรดลาบราดอร์ และทางตะวันตกจรดพรมแดนเหนือสุดของรัฐแอลเบอร์ตา ภูมิประเทศของพื้นที่แถบนี้มีทั้งที่เป็นเทือกเขา ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ และป่าไม้ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ หลายพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
 • ภูมิภาคที่ 5 ที่ราบ Great Plains มีอาณาเขตตั้งต้นตั้งแต่รัฐแมนิโทบา (Manitoba) และรัฐซัสแคตเชวัน กับบางส่วนของรับแอลเบอร์ตา
 • ภูมิภาคที่ 6 เขตเทือกเขา มีอาณาเขตครอบคลุมรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐยูคอน และบางส่วนของรัฐแอลเบอร์ตา ส่วนเทือกเขาร็อกกี้ที่มีชื่อเสียงอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาค ในรัฐบริติชโคลัมเบียเต็มไปด้วยที่ราบสูง เนินเขา โตรกผา และลุ่มแม่น้ำทำให้รัฐนี้มีภูมิทัศน์สวยงามหลากหลายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของแคนาดา
 • ภูมิภาคที่ 7 คือเขตอาร์กติก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเกาะแก่ง อากาศหนาวเย็นถึงเย็นจัด พื้นที่ส่วนใหญ่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
ฤดูกาลและอุณหภูมิเฉลี่ย ประเทศแคนาดา
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว
มี.ค.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย. ก.ย.-พ.ย. ธ.ค.-ก.พ.
ฤดูกาลและอุณหภูมิเฉลี่ย ประเทศแคนาดา
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว
มี.ค.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย. ก.ย.-พ.ย. ธ.ค.-ก.พ.

ตัวอย่างอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละเมือง ประเทศแคนาดา

พ.ค./มิ.ย. ก.ค./ส.ค. ก.ย./ต.ค. พ.ย./ธ.ค. ม.ค./ก.พ. มี.ค./เม.ย.
Calgary, Alberta 14 23 13 -9 -13 7
Halifax, Nova Scotia 17 21 16 -5 -7 8
Montreal, Québec 19 25 17 -6 -12 7
Toronto, Ontario 18 25 18 -4 -8 6
Vancouver, British Columbia 16 22 15 4 6 10
เวลาในประเทศแคนาดา

เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงแบ่งเวลาออกเป็น 6 โซน (Time Zone) ตามสภาพภูมิศาสตร์ดังนี้คือ

 1. Pacific Standard Time
 2. Mountain Standard Time
 3. Central Standard Time
 4. Eastern Standard Time
 5. Atlantic Standard Time
 6. Newfoundland Standard Time
รัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศแคนาดา

รัฐออนแทรีโอเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของแคนาดา (รองจากควิเบก) แต่เป็นรัฐที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดและมีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด ประชากรจำนวน 1 ใน 3 ของแคนาดาอาศัยอยู่ที่รัฐนี้ รัฐออนแทรีโอเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีแร่ธาตุมากกว่าทุกรัฐในประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกและทำการเกษตรกรรมที่ยอดเยี่ยมเพราะมีดินอุดม และมีภูมิอากาศไม่หนาวจัดเหมือนรัฐอื่น ๆ ออนแทรีโอเป็นที่ตั้งกรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศแคนาดา ส่วนเมืองโตรอนโต เป็นเมืองท่าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดา รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของรัฐด้วย ออนแทรีโอได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ นอกจากนั้นออนแทรีโอก็ยังเป็นศูนย์กลางของการอุตสาหกรรมกับธุรกิจการค้าของแคนาดา รัฐออนแทรีโอมีเมืองสำคัญและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งคือกรุงออตตาวา โตรอนโต และน้ำตกไนแองการา นอกจากนั้นยังมีเมืองเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แคนาดาอีกหลายเมืองอยู่ในรัฐนี้

เมืองโตรอนโต (Toronto) ประเทศแคนาดา

เมืองโตรอนโตนั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจการเงินอันดับ 1 ของประเทศเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันมากที่สุด นอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนาน กับตึกรามบ้านช่องงดงามด้วยสถาปัตยกรรมยุคต่าง ๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว โตรอนโตยังเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีกิจกรรมสนุกสนานสารพัดรูปแบบ เมืองโตรอนโตมีสังคมที่เป็นวัฒนธรรมแบบผสมและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดา มีความสำคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมและด้านธุรกิจการค้า พลเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้นำเอาภาษาและวัฒนธรรมของตนเองมาด้วย ดังนั้นเมื่อเดินอยู่บนถนนในเมืองโตรอนโตนักท่องเที่ยวจะได้ยินชาวเมืองพูดภาษาต่าง ๆ กันมากมายหลายภาษา ทั้งจีน ไทย กรีก อิตาเลียน ฮินดี ฝรั่งเศส ฯลฯ จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโตรอนโตคือ CN Tower ซึ่งได้รับตำแหน่งสิ่งก่อสร้างเอกเทศที่สูงที่สุดในโลก โตรอนโตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความทันสมัยและมีชีวิตชีวาและเป็นตัวอย่างของสังคมแบบผสมผสานในการอยู่ร่วมกันของชนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม ความกลมกลืนของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเก่ากับชีวิตสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ในเมืองโตรอนโตทำให้เมืองนี้เป็นเวทีของศิลปะการแสดงข้างถนนที่มีสีสันรองจากกรุงนิวยอร์ก งานเทศกาลภาพยนตร์โลกที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี

สถานที่ท่องเที่ยวในโตรอนโต แคนาดา:

CN Tower, Royal Ontario Museum, Casa Loma, Hockey Hall of Fame, Art Gallery of Ontario, Rogers Centre, Air Canada Centre, China Town , Canada’s Wonderland

รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา

บริติชโคลัมเบียตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาณาเขตทิศใต้ติดกับพรมแดนสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขาร็อกกี้ที่ทอดตัวยาวลงไปจนจรดสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรด้านนี้มีเทือกเขาโคสต์ (Coast Mountain) เป็นปราการด้านหลัง ด้านทิศเหนือจรดยูคอนและบางส่วนของอลาสกา บริติชโคลัมเบียเป็นรัฐที่มีธรรมชาติสวยงามหลากหลายตามลักษระภูมิประเทศ ทำให้มีพืชและสัตว์หลายชนิดที่แปลกกว่ารัฐอื่น ๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในน่านน้ำระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะแก่งต่าง ๆ เป็นเส้นทางสัญจรของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ธรรมชาติเป็นจุดขายที่เด่นที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของแคนาดา ทางตอนเหนือของรัฐอากาศอุ่นด้วยอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโวในมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบียมีชื่อว่าเมืองวิกตอเรีย ตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์นอกฝั่งแผ่นดินใหญ่ วิกตอเรียเป็นเมืองที่ชาวอังกฤษเข้ามาครอบครองดินแดนส่วนนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1843 เพื่อตั้งเป็นศูนย์กลางการค้าขนสัตว์ แล้วกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวอังกฤษในเวลาต่อมา รัฐบริติชโคลัมเบียมีเมืองสำคัญหลายเมือง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เช่น แวนคูเวอร์ วิกตอเรีย โอกานากันวัลเลย์ และเกาะควีนชาร์ลอตต์ เป็นต้น

เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดา

แวนคูเวอร์เมืองสำคัญที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันตกของประเทศแคนาดา มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองแวนคูเวอร์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเป็นประตูทางเข้าแคนาดาทางภาคตะวันตก ปัจจุบันเป็นเมืองที่ชาวฮ่องกงอพยพไปอยู่มากและเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์กำลังรุ่งเรือง จึงได้ชื่อว่าเป็นฮอลลีวู้ดของอเมริกาตอนเหนือ แวนคูเวอร์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญหลายเส้นทาง

สถานที่ท่องเที่ยวในแวนคูเวอร์ แคนาดา :

Granville Island, Stanley Park, Capilano Suspension Bridge, Science World, English Bay, Queen Elizabeth Park, Kitsilano Beach, Nitobe Memorial Garden, BC Place

Cost of Living :

Basic lunchtime menu C$17
Combo meal in fast food C$9
500 gr chicken breast C$7
1 liter of whole fat milk C$2.85
12 Egg C$4.59
1 kg of tomatoes C$3.91
500 gr of local cheese C$10
1 kg of apples C$3.80
1 kg of potatoes C$2.63
0.5 l domestic beer C$3.11
1 bottle of red table wine C$17
2 liters of Coca-Cola C$2.44
Bread for 2 people for 1 day C$2.27
1 liter of gas C$1.05
Monthly ticket public transport C$141
Taxi trip on a business day C$20