TAFE Australia

TAFE Australia – Onshore Student 

TAFE Vocational (Certificate & Diploma)

  • TAFE สถาบันด้านเทคนิคและการศึกษาเพิ่มเติม เสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษา หากคุณกำลังมองหาเส้นทางสู่คนทำงานโดยตรงหรือเส้นทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตร TAFE อาจเป็นทางเลือกสำหรับคุณเเน่นอน
  • เรียนสำเร็จหลักสูตรที่ TAFE โอกาสหางานได้ง่ายในออสเตรเลีย
  • TAFE เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษที่ดีอยู่เเล้ว หรือเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English / IELTS ในออสเตรเลีย เเละต้องการเรียนพร้อมทำงานระยะยาวที่ออสเตรเลีย
  • TAFE เป็นภาคการศึกษาและการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย มีสถาบัน 59 แห่งกระจายอยู่ตามเขตเมืองและส่วนภูมิภาค ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียน (RTO) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Vocational (VET) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะเฉพาะด้านการค้าและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  • TAFE มีชื่อเสียงในด้านการจัดหลักสูตร Vocational (VET) ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมอบการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกอบรมนักเรียนสำหรับอาชีพกึ่งทักษะ ทักษะ การค้า และอาชีพกึ่งอาชีพ คุณสมบัติรวมถึงใบรับรอง (จากระดับ I ถึง IV) อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat with VSA Center