ในประเทศออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ เเละเมื่อเรียนจบหลักสูตร Package Course Diploma & Adv.Diploma นักเรียนสามารถสมัครขอ Visa 485 Australia – Temporary Graduate Visa ที่อนุญาติให้นักเรียนต่างชาติทำงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 18 เดือนคะ

Qualification: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/australian-study-requirement

Visa 485 Australia Details: Temporary Graduate Visa A temporary visa that allows international students to live, study and work after you have finished your studies https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485