สิ่งที่ควรทราบ: ขั้นตอนเเละเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเอกสารที่ใช้ยื่นเข้าระบบคำร้องยื่นวีซ่าของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและสถานภาพของแต่ละบุคคล ทางทีมวีซ่าของเราจะช่วยดำเนินการและให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นขึ้นหลังจากนักเรียนได้ใบตอบรับจากโรงเรียนแล้วเท่านั้น

ปรึกษาเเละวิเคราะห์วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย

จบการศึกษาในระดับ:

ประวัติการทำงาน:

เอกสารรับรองการเงิน:

ผู้ออกเอกสารรับรองทางการเงิน:

ระยะเวลาเรียนที่ออสเตรเลีย:

VSA XPRESS...AUSTRALIA

VSA XPRESS – Student Visa ให้บริการช่วยยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเข้าระบบ Australia Visa Online Application ภายใน 1 เดือนนับตั้งเเต่วันที่ผู้สมัครส่งมอบเอกสารครบตรงตามกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้สมัครต้องผ่านการวิเคราะห์วีซ่าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าของ VSA Center เกี่ยวกับคุณสมบัติ พร้อมเอกสารเบื้องต้น ทาง VSA Center ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเเละเอกสารไม่ครบตามกำหนด
 2. ผู้สมัครรวบรวมเอกสาร พร้อมเเปลเอกสารโดยใช้ศุนย์เเปลเอกสารที่ได้มาตราฐาน
 3. ผู้สมัครต้องได้รับเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียน พร้อมชำระค่าเรียนเต็มจำนวนตามเอกสาร school invoice
 4. ทาง VSA Center ไม่การันตีผลการพิจารณาวีซ่า การอนุมัติหรือไม่อนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาเเละการตัดสินใจของสถานทูตเเต่เพียงผู้เดียว
 5. ระยะเวลาในการรอผลพิจารณาวีซ่า ประมาณ 1-3 เดือน+ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต จำนวนใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนที่ยื่นเข้ามาในระบบ เเละเอกสารของผู้สมัคร

VSA XPRESS เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ยังไม่ได้ทำงานไม่มีใบรับรองงาน หรือบุคคลที่กำลังจะลาออกจากการเป็นพนักงานประจำจากบริษัท

VSA XPRESS Service Fee  7,500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน ไม่รวมค่าตรวจสุขภาพ

 

 

STEP by STEP

หลังจากเลือกหลักสูตร ผู้สนใจสามารถเริ่มขั้นตอนตามคำแนะนำด้านล่างนี้คะ

 1. เลือกเมืองที่สนใจจากการอ่านรายละเอียดจุดเด่นของแต่ละเมืองในออสเตรเลียโดยคลิก เมืองในออสเตรเลีย
 2. เลือกโรงเรียนและโปรโมชั่นราคาค่าเรียนจาก VSA Promotion
 3. คลิกกรอกข้อมูลเพื่อขอ ใบประเมิณค่าเรียนพร้อมโปรโมชั่น  ลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งใบประเมิณค่าเรียนให้ทางอีเมล์ภายใน 1-2 วัน
 4. . ในกรณีที่ต้องการสมัครและรับโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นหมดอายุ กรุณานัดหมายวันเวลาเพิ่อรับคำปรึกษาวิเคราะห์วีซ่าทางโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่ด้านวีซ่าของทาง VSA Center ได้ที่ Add line 0875196268*ผู้สนใจจะต้องผ่านการวิเคราะห์และรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มดำเนินการสมัคร
 5. หลังจากผ่านการวิเคราะห์วีซ่าจากเจ้าหน้าที่ ระบบจะดำเนินการส่งใบสมัครและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครให้ทางอีเมล์ภายใน 2-3 วันทำการ

 

 

 

Documents & Visa Process

หลังจากได้รับการเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียน Letter of Offer ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายตามเอกสารเเละตรงตามกำหนด 

 1. หลังจากชำระค่าใช้จ่ายตรงตามกำหนด ทาง VSA Center จะดำเนินการออกเอกสารใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันการชำระค่าเรียน
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าจะดำเนินการเเนะนำข้อมูลเอกสารต่างๆที่สำคัญให้กับทางผู้สมัครเพื่อใช้สำหรับในการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารขึ้นอยู่กับผู้สมัครเเละจำนวนเอกสารของผู้สมัครเเต่ละคน
 3. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมพร้อมเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยื่นให้ทางโรงเรียนอนุมัติ โรงเรียนเเต่ละโรงเรียนใช้ระยะเวลาในการพิจารณาต่างกัน ตั้งเเต่ 2 สัปดาห์จนถึง 1 เดือน++ ซึ่งทางโรงเรียนมีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่อนุมัติเนื่องจากเอกสารไม่ตรงตามกำหนด
 4. เมื่อโรงเรียนอนุมัติให้ดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆเพื่อขอวีซ่านักเรียน ทาง VSA Center จะดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนกับทาง Australian Immigration พร้อมเอกสารทั้งหมด ( เอกสารต้องเเปลเป็นภาษาอังกฤษ )
 5. ระยะเวลาในการรอผลการพิจารณาวีซ่านักเรียนขึ้นอยู่กับ Australian Immigration ซึ่งระยะเวลาอยู่ที่ประมาน 2 วัน- 3 เดือนหรือมากกว่านั้นตามจำวนวนใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

Before Fly to AUZ

หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียน นักเรียนสามารถเริ่มขั้นตอนต่างๆตามคำเเนะนำด้านล่างคะ

 1. นักเรียนสามารถจัดหาที่พักเอง หรือรับคำแนะนำพิกัดในการหาที่พักจาก VSA Center *ทาง VSA Center ใช้เวลาประมาณ1-2 สัปดาห์ในการหาข้อมูลเพื่อแนะนำที่พัก
 2. หลังจากได้ที่พักแล้ว นักเรียนจึงดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน TG, Emirates, Jet star, Qantas, Air Asia, Singapore Airline หรือสายการบินอื่นๆตามที่เห็นสมควร
 3. กรุณาส่งที่อยู่ในออสเตรเลีย และรายละเอียดการเดินทางให้ทาง VSA Center เพื่อยืนยันการเดินทางและจองที่นั่งในห้องเรียน
 4. ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนเข้าออสเตรเลีย ทางเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเเละเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันเเรกของการเริ่มเรียน 
 5. เจ้าหน้าที่ขอขอเเนะนำให้จัดตารางการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย 3-5 วันก่อนวันเริ่มเรียน เพื่อศึกษาเส้นทางเเละคุ้นเคยกับ Australian Lifestyle เเละสถานที่ต่างๆในออสเตรเลีย * ในกรณีที่นักเรียนต้องการคำปรึกษาเเละเอกสารต่างๆ นักเรียนสามารถติดต่อ student service ของทางโรงเรียนได้โดยตรงเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องเเละความรวดเร็วในการให้บริการ

วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน ( ทำงานได้)

 1. ใบกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า Visa Application Online เจ้าหน้าที่วีซ่าของทาง VSA Center จะเป็นผู้กรอกในระบบเท่านั้น ( VSA Code)
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาที่ออสเตรเลีย
 8. เอกสารยืนยันการซื้อประกันสุขภาพของออสเตรเลีย (OSHC)
 9. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 10. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 11. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีเเจ้งที่มาของเงิน
 12. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (เอกสารประกอบ)
 13. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 14. เอกสารเพิ่มเติม: เอกสารคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี)
 15. เอกสารตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลในไทย
 16. รูปถ่าย 2 รูป
 17. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $630AUD ค่าตรวจสุขภาพ 3,000-4,000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometric 734บาท
 18. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)

วีซ่านักเรียน นิวซีแลนด์ Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน นักเรียนต่างชาติได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ในกรณีที่สมัครเรียนกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA

 1. ใบกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า Visa Application Online
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. ตัวจริงและสำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตรระยะเวลาที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเอกสารตอบรับนี้ต้องเเจ้งวันหยุดตามตารางของโรงเรียนถ้าผู้สมัครต้องการทำงานเพิ่มระหว่าง Holiday
 8. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 9. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 10. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีเเจ้งที่มาของเงิน
 11. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (เอกสารประกอบ)
 12. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 13. เอกสารเพิ่มเติม: ผลคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี)
 14. เอกสารตรวจสุขภาพ Chest X Ray จากโรงพยาบาลในไทย
 15. เอกสารรายละเอียดการซื้อประกันสุขภาพของนิวซีแลนด์
 16. รูปถ่าย 2 รูป ( 1 รูปยื่นวีซ่าแบบ On Line หรือ 2 รูปยื่นวีซ่าแบบ Paper Application )
 17. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $330NZD ค่าตรวจสุขภาพ 3000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล (ยื่นเอกสารตรวจสุขภาพ INZ1096) ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometrics 800บาท 
 18. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)
 19. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักในนิวซีแลนด์ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

ตัวอย่างรูปที่ใช้ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านักเรียน แคนาดา Student Visa

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเรียน Visitor Visa (ไม่อนุญาติให้ทำงาน) ระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน Student Visa ระยะเวลาเรียน 6 เดือนหรือมากกว่า ในกรณีที่ต้องการทำงานระหว่างเรียนต้องสมัครหลักสูตร Study + Work COOP เพื่อได้ใบอนุญาติทำงาน Full Time Work Permit

 1. ใบกรอกฟอร์มคำร้องยื่นวีซ่า Visa Application Online
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตร ระยะเวลาที่แคนาดา
 8. เอกสารยืนยันการตรวจสุขภาพ
 9. จดหมายแสดงแจ้งจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 10. เอกสารการยืนยันความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 11. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีแจ้งที่มาของเงิน
 12. หุ้นสหกรณ์ พันธบัตร ออมทรัพย์ (ประกอบเอกสารหลัก)
 13. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 14. เอกสารเพิ่มเติม: เอกสารคะเเนนระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เอกสารใบรับรองวิชาชีพอื่นๆ (ถ้ามี) กิจกรรมดีเด่น
 15. รูปถ่าย 2รูป
 16. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $150CAD ค่าตรวจสุขภาพ 3,000-4,000 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละโรงพยาบาล ค่าบริการศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ Biometrics $85CAD
 17. ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)
 18. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบิน ที่พักในแคนาดา (ยังไม่ต้องชำระเงิน)

วีซ่านักเรียน อเมริกา F 1 Student Visa

 1. ใบกรอกฟอร์มคำร้องยื่นวีซ่านักเรียน Online Non Immigrant Visa Application * แนะนำว่าควรแจ้งแพลนหลังจากเรียนจบที่อเมริกาจะทำอะไร
 2. เอกสารการเรียน: Transcript และ เอกสารประกาศนียบัตรจบการศึกษา ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี)
 3. เอกสารใบรับรองงาน ตำแหน่ง เงินเดือน / เจ้าของธุรกิจ เอกสารจดทะเบียน ใบรับรองการจ่ายภาษี / ข้าราชการ เอกสารขอลางาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)
 5. สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
 6. เอกสารตอบรับยืนยันการสมัครเรียนหลักสูตร ระยะเวลาที่อเมริกา
 7. ป้อนข้อมูลของผู้สมัครลงระบบกลาง SEVIS 
 8. เอกสารรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีแจ้งที่มาของเงิน
 9. จดหมายเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย
 10. รูปถ่าย 2รูป upload ลงระบบยื่นคำร้องวีซ่าซึ่งต้องตรงตามกำหนดของสถานทูตอเมริกา
 11. ค่าธรรมเนียมวีซ่า $160USD
 12. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระก่อนวันสัมภาษณ์)
 13. เอกสารสำรองตั๋วเครื่องบิน ที่พักในอเมริกา (ยังไม่ต้องชำระเงิน)
 14. ผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์และยื่นเอกสารกับสถานทูตโดยตรง 

ดูตัวอย่างขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตอเมริกา