รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเงินช่วยเหลือนรต่างชาติ

รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเงินช่วยเหลือนรต่างชาติ

SYDNEY, NSW รัฐบาลรัฐ NSW ประกาศช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติโดยให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พัก 20 สัปดาห์ในช่วงสถานการณ์ COVID19 โดยนักเรียนต่างชาติต้องมีคุณสมบัติดังนี้ hold an international student visahave lost, or be at risk of losing, access to secure...