ระยะเวลาเรียน 1 ปี เเบ่งเป็น เรียน 36 สัปดาห์ (เเบ่งเรียน 24 สัปดาห์ Work Part Time หลังเลิกเรียนแต่ละวัน + Internship 12 สัปดาห์ UNPAID JOB ) + ปิดเทอม 16 สัปดาห์ Work Full Time ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ทั้งเเบบ Part Time หลังเลิกเรียนในเเต่ละวัน และทำงานเต็มเวลา Full Time ในช่วงปิดเทอม เปิดรับ 4 ครั้งต่อปี: March, May, July, September, November

วิชาเรียน Core Units:

Plan, implement and manage content marketing

Plan, conduct and optimize organic social media marketing

Plan, manage and optimize paid social media advertising

Establish, build and leverage a personal brand on social media

Plan, implement and manage social media conversion strategies

Develop a social media strategy

Design and develop marketing communication plans

Establish and monitor the marketing mix

Undertake project work

นักเรียนจะได้รับโอกาสฝึกงานแบบ UNPAID Internship (ไม่ได้รับค่าตอบเเทน) ในบริษัทของชาวออสเตรเลียน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ฝึกงาน 15-20 ชั่ว ในช่วง Term 4 & 5 นักเรียนทุกคนต้องผ่านการฝึกงานเพื่อเก็บคะเเนนหน่วยกิต ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน นักเรียนสามารถขอใบรับรองงานได้ การที่นักเรียนจะได้รับการว่าจ้างงานต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเรียนในช่วงฝึกงาน และการตัดสินใจของนายจ้าง

POTENTIAL CAREER OPPORTUNITIES

  • Social Media Manager
  • Social Media Community Manager
  • Social Media Coordinator
  • Social Media Strategist
  • Content Marketing Manager § Content Strategist

คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะเเนน IELTS 5.5 ปัจจุบันทำงานประจำสามารถขอใบรับรองเพื่อยื่นขอวีซ่านรได้ และมีเอกสารรับรองเงินตามที่สถานทูตกำหนด

Study Course Diploma of Social Media Marketing & School Locations: IH Business College Sydney, Melbourne, Darwin, Gold Coast

รายละเอียดหลักสูตร Diploma of Social Media Marketing 1 year
ใบประเมินค่าเรียนหลักสูตร Diploma of Social Media Marketing สำหรับดำเนินการสมัครเรียนภายในปีนี้ เริ่มเรียนภายเดือน July 2022

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครเรียนหลักสูตร Diploma of Social Media Marketing in Australia กรุณาเตรียมผลคะเเนนสอบ IELTS 5.5 เเละใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรุณาส่งมาที่ [email protected]

ในกรณีที่ผู้สนใจต้องการสมัครเรียน แต่ไม่มีผลคะเเนน IELTS 5.5 หรือต้องการลงสมัครเรียนหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ General English Course เพื่อ Pathway เข้าหลักสูตร Diploma of Social Media Marketing (โดยไม่ต้องมีผลคะเเนน IELTS) และต้องการวีซ่าระยะยาว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เเนะเเนวของ VSA Center โดย Add Line 0953196369 ขอเเนะนำโปรโมชั่นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ General English Course คลิก