เนื่องจากเหตุการณ์ COVID 19 และการ Lockdown ทำให้นักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในออสเตรเลียเสียโอกาสในการเรียนรู้ทางวิชาการ และไม่สามารถทำงานได้มากตามปกติและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตัวเอง ดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียจึงออกนโยบายให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนในระดับ TAFE, Vocational Degree ( Certificate IV & Diploma ), Bachelor Degree, Master Degree, and PHD เป็นเงินจำนวน $15,000-$30,000AUD หรือประมาน 330,000-660,000Baht ต่อปี ผ่านสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยใช้ชื่อทุนการศึกษานี้ว่า Destination Australia

ทุนการศึกษา Destination Australia ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและมอบให้สถาบันการศึกษาเพื่อให้นักเรียนต่างชาติ จุดมุ่งหมายของโครงการ Destination Australia คือการดึงดูดและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในประเทศและต่างประเทศให้ศึกษาในภูมิภาคออสเตรเลียเพื่อเติบโตและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคของออสเตรเลียและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงให้กับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

Eligibility criteria

Prospective candidates should ensure they meet all criteria before submitting their application.

To be eligible you must:

  • be an international student studying on a valid student visa
  • be a commencing student enrolled full-time in 2021
  • English Proficiency Requirement

ทาง VSA Center ได้รวบรวมรายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มอบทุนการศึกษา Destination Australia มาด้านล่างดังนี้ *ในกรณีที่นักเรียนต้องการข้อมูลของสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ใน list นี้ นักเรียนสามารถติดต่อสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆได้โดยตรงคะ

https://www.deakin.edu.au/courses/fees-scholarships/scholarships/find-a-scholarship/destination-australia-scholarships-International

https://www.latrobe.edu.au/scholarships/destination-australia-scholarships-international-students

https://www.jcu.edu.au/scholarships-@-jcu/search/destination-australia-scholarship-international

https://internationaleducation.gov.au/scholarships/Pages/Scholarships-landing.aspx

https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/destination-australia-scholarship-international-students

https://www.deakin.edu.au/courses/fees-scholarships/scholarships/find-a-scholarship/destination-australia-scholarships-International

https://study.csu.edu.au/get-support/scholarships/find-scholarship/equity/destination-australia-scholarship

https://usq.edu.au/scholarships/destination-australia-scholarships-international-students

https://www.ecu.edu.au/scholarships/details/destination-australia-scholarships

https://future-students.uq.edu.au/destination-australia?gclid=CjwKCAiA_9r_BRBZEiwAHZ_v1zK68192if0_fsgbC4DIGY4Lx75Ulr2hcwKnpWLGDROVj-oF_wx3-BoCjDcQAvD_BwE

https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/Applications-for-Destination-Australia-2021-now-open-to-eligible-education-providers.aspx#:~:text=Higher%20education%20and%20vocational%20education,the%20Destination%20Australia%20page%E2%80%8B.

https://www.cqu.edu.au/courses/future-students/scholarships/offerings/destination-australia-scholarships

https://info.scholarships.utas.edu.au/AwardDetails.aspx?AwardId=2801

https://www.scu.edu.au/scholarships/undergraduate-scholarships/future-student-scholarships/destination-australia-scholarship/

https://www.utas.edu.au/scholarships/domestic-students/prestigious-scholarships/destination-australia-scholarship

https://www.sunitafe.edu.au/life-at-sunitafe/scholarships/destination-australia-scholarships-international/

https://www.tafensw.edu.au/international/enrol/scholarships

https://www.une.edu.au/about-une/faculty-of-science-agriculture-business-and-law/sabl-graduate-research-school/grs-future-students/scholarships/destination-australian-program

https://www.scholarshipsads.com/destination-australia-funding-for-international-students-at-university-of-tasmania/

https://www.cdu.edu.au/scholarships/scholarships-finder/destination-australia-international

https://www.uow.edu.au/study/scholarships/domestic/destination-australia-scholarships/

https://www.newcastle.edu.au/scholarships

https://www.facebook.com/TAFENSWInternational/

https://www.facebook.com/TAFENSWInternational/photos/destination-australia-scholarships-are-now-open-for-semester-1-2021funded-by-the/679208229665517/

https://federation.edu.au/current-students/starting-at-federation/scholarships/find-a-scholarship