นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน เรียนที่ออสเตรเลียต้องมีการประกันสุขภาพที่เรียกว่า OSHC Oversea Student Health Cover ตามระยะเวลาเรียนที่ออสเตรเลีย ตามกฎหมายของออสเตรเลีย บริษัทที่รับประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติมี Bupa, Allianz. NIB, OSHC Australia นักเรียนสามารถเข้าไปดูขั้นตอนการ Claim Insurance, Doctor Appointment, Doctor Location nearby และควรโทรสอบถามข้อมูลก่อนเข้าไปพบแพทย์