ที่เมือง Adelaide ทางใต้ของออสเตรเลีย นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตร Work & Study Australia หลักสูตรที่เรียนมีทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปูพื้นฐานให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีโอกาสได้งานสูง หรือถ้าภาษาอังกฤษดีแล้วอยู่ในระดับ Intermediate หรือ Upper-Intermediate นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพเช่น Hospitality, Child Care, Aged Care, Community Service, Business, Marketing, HR,  Engineer, Nurse ซึ่งการเรียนสาขาวิชาชีพเหล่านี้ทำให้มีโอกาสยื่นขอ Skilled Work Regional Visa หรือ Temporary Working Visa ได้เลยหลังเรียนจบในกรณีทำงานอยู่แล้วในสายนั้นๆ อาชีพที่แนะนำมีดังนี้  Chef, Commercial Cookery, IT, Mechanics, Sale Manager, Advertising, HR Manager, R & D Manager, Agriculture, Engineering, Health Care, Nurse, Supply Distribution Manager, Café Restaurant Manager, Hotel Manager, Customer Service, Event Manager และอื่นๆ

คุณสมบัติเบื้องต้น อายุไม่เกิน 30 ปี ระดับภาษาอังกฤษในการสมัครยื่นขอวีซ่า Temporary Working Visa ควรอยู่ระดับ Advance หรือ IELTS 6+

  • Not Married
  • Student Visa holder, VSA Center
  • IELTS English Proficiency Test Result
  • Provide evidence of your life, work, a study in Adelaide
  • Good Health Health Insurance OSHC