โปรโมชั่นเรียนภาษานิวซีแลนด์


เมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เมืองแห่งการแล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และที่เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมามากมาย โอ๊คแลนด์เมืองนี้เป็น “เมืองแห่งเรือ” หรือ “เมืองราชินี” เพราะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษที่โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ เมืองที่ปลอดภัย และแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่าย และถูกต้องขึ้น เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากค่าครองชีพที่ไม่แพง อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำ

เรียนภาษาอังกฤษที่โอ๊คแลนด์, ไครสต์เชิร์ช, เวลลิงตัน