เรียนภาษาอังกฤษออสเตรเลีย


General English เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในออสเตรเลีย เรียน 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่นิยมมากที่สุด คือหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของวีซ่านักเรียน นอกจากนี้หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษได้แบบ 2 วันต่อสัปดาห์ หรือ 4 วันต่อสัปดาห์ ในภาคเช้า หรือภาคบ่าย หรือภาคเย็น ตามต้องการ

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการพูด และการเขียน Certificate of Written and Spoken in Australia เรียน 1 วันต่อสัปดาห์

วิชาเรียน

วิชาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในออสเตรเลีย มีดังนี้

 • Speaking
 • Listening
 • Pronunciation
 • Understanding
 • Conversation
 • Grammar
 • Writting
 • Essay
 • Advance English Communication
 • English Foundation
 • English Communication
 • Speaking Dynamics
 • Speaking Execllence
 • English for Academic Purposes
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • TOEIC Preparation
 • Business English
 • Creative English

วันเรียน

สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่ออสเตรเลีย มีให้เลือกเรียนทั้งแบบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 4 วัน(เน้นเรียน) และเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 2 วัน(เน้นทำงาน)

เวลาเรียน

ตัวอย่างเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 2 วันต่อสัปดาห์ และทำงานในออสเตรเลีย

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:30-10:00 am Work Reading Lesson Reading Lesson Work Work
10 minute break
10:10-12:00pm Work Writing Lesson Writing Lesson Work Work
12:00-1:15pm Lunch Break
1:15-2:20pm Work Speaking Lesson Speaking Lesson Work Work
10 minute break
2:30-4:30pm Work Listening Lesson Listening Lesson Work Work

ตัวอย่างตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 4 วันต่อสัปดาห์ และทำงานในออสเตรเลีย

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:30–2:30pm Study English Study English Study English Study English Work
2:30pm–Night Work Work Work Work Work

ตัวอย่างเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและทำงานในออสเตรเลีย ภาคบ่าย

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
12:20-2:20pm วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก
2:20-2:30pm (พักเบรก 10 นาที)
2:30-4:30pm วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก

ตัวอย่างเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและทำงานในออสเตรเลีย ภาคค่ำ

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
4:40-6:40pm วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก วิชาหลัก
6:40-6:50pm (พักเบรก 10 นาที)
6:50-8:50pm วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก