VISA & STUDY ABROAD CENTER


Visa & Study Abroad Center VSA Center(VSA Center) สถาบันแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมหลักสูตรฝึกงาน ทำงานต่างประเทศ และการเปิดให้บริการด้านสมัครวีซ่าออนไลน์ ระบบการันตีวีซ่า ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา สถาบัน Visa & Study Abroad Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายวีซ่าในต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้ถูกต้องตามสถาทูตกำหนด และเพื่อให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทาง VSA Center ยังเป็นสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถแนะนำโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน และใบอนุญาตในการออกเอกสารตอบรับ (Letter of Offer) ในราคา Exclusively Low Price เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไทย ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในประจำวันได้คล่อง และใช้ได้จริงในต่างประเทศ เรามีทีมงานประจำในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศอเมริกา เพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวก ในการจัดหาที่พัก แนะนำงาน เปิดบัญชีธนาคาร บริการรถรับส่ง และพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ พร้อมดูแลตลอดหลักสูตรการเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียน และนักศึกษาได้รับความอุ่นใจ และได้รับประสบการณ์อันมีค่าครั้งหนึ่งในชีวิต

“A Life Time Experience”

OUR SERVICESNews 2016-2017

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย มีเอกสารหลักที่ช่วยให้วีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้นดังนี้

  • เอกสารรับรองทางการเงิน ตามจำนวนเงินที่กำหนดโดยสถานทูต ซึ่งต้องสอดคล้องกับอาชีพการงานของ Sponsor ของผู้สมัคร
  • เอกสาร จดหมายแสดงจุดประสงค์การเข้าประเทศ ซึ่งต้องเขียนให้ครบ 5 หัวข้อตามหัวข้อที่กำหนดโดยสถานทูต
  • การสมัครวีซ่าเข้าระบบต้องมี Username และ Password เพื่อใช้สร้าง ImmiAccount

Exclusive School Partners: